Oppas Madelief Oppas Madelief, gevestigd aan havenstraat 37B 3024SG
Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.oppasmadelief.nl havenstraat 37B 3024SG Rotterdam +31638502234

Jasmijn Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van Oppas Madelief
Hij/zij is te bereiken via jasmijn@oppasmadelief.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oppas Madelief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Categorie/ Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oppas Madelief slaat informatie op van ouders die een oppas zoeken en van
Oppassers. Oppas Madelief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:

- ras (profielfoto bij de inschrijving )

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft
niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De
minimum leeftijd van onze oppassers is 16 of ouder. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@oppasmadelief.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Oppas Madelief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Oppas Madelief analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.

- Oppas Madelief volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee
wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Oppas Madelief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oppas Madelief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Oppas Madelief) tussen zit. Oppas Madelief gebruikt de
volgende computerprogramma's of -systemen: website www.oppasmadelief.nl met
achterliggende database.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Oppas Madelief bewaart je
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen :

persoonsgegevens > tot klanten hun account verwijderen of ons verzoeken
dit te doen.

Emailadres> tot klanten zichtzelf afmelden van de nieuwsbrieflijst

Delen van persoonsgegevens met derden Oppas Madelief verkoopt jouw gegevens
niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om een samenwerking aan
te gaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oppas Madelief gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oppas
Madelief gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om
de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze
website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Oppas Madelief en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@oppasmadelief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek . Oppas Madelief wil je er tevens op wijzen dat je
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oppas Madelief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oppasmadelief.nl

De site is beveiligd met SSL en de toegang is alleen toegankelijk voor
gebruikers met admin rechten.

Internationaal

Oppas Madelief is een internationaal bedrijf dat in andere landen onder de
naam Nanny Nina werkzaam is. Dit gaat om Europa en om landen buien Europa.
Voor internationale acties wisselen de verschillende vestigingen van Nanny
Nina onderling en binnen de organisatie gegevens uit waarbij altijd de
zoals in dit document beschreven privacy regels gelden.Partners Oppas Madelief werkt samen met het Rode Kruis om EHBO cursussen te
organiseren. Bij aanmeldingen voor een workshop versturen wij een apart
formulier waarop we aanvullende informatie vragen om de deelnemerslijst te
kunnen maken.Proces van toestemming Klanten en oppassers geven bij inschrijving op ons
platform toestemming door het aanvinken van de “akkoord met privacy
statement en terms and conditions”. Dit document is in deze tekst gelinkt
onder “privacy statement”. Inschrijven zonder toestemmng te geven is niet
mogelijk. In de database is de datum en tijd van het geven van de
toestemming terug te vinden onder “column created_at for timestamp created
account.”

Vragen en Klachten

Wij staan altijd open voor feedback en beantwoorden eventuele vragen graag.
Ook klachten willen we horen om meteen passende maatregelen te kunnen
nemen. Met vragen en feedback kunnen zowel gastouders en ouders ons
telefonisch en via mail bereiken Telefoon: 0638502234

Email: info@oppasmadelief.nl

Groet, Jasmijn en Lyla Kok